Arbetsdagen och baninfo

23.05.2021 21:50


Sammanfattning av arbetsdagen 23 maj

Vi från styrelsen i Wasteland Discgolf är glada över att så många tappra tog sig ut på Wasteland för att arbeta idag.

2°C, snö och regn.

Vi fixade tees, fällde döda träd, högg bort små stubbar och snubbelrötter, tog bort brutna kvistar och försökte räta upp korgar.

På mindre ca två timmar gjordes ordentligt med jobb inför säsongen.

Efter det så gick alla som ville bort mot hål 7-8 för att se över vilka förändringar som skulle kunna göras för att få till ett bättre flöde på banan.

Det vi ville åstadkomma är ett sätt att gå vidare från korgen på hål 7, utan att behöva gå tillbaka längs med 7ans fairway.

Beslut togs att testa göra ett nytt hål 8 på andra sidan vägen, i skogskanten före nuvarande hål 9. Nya hål 8 är en liten utmaning med 168m som ska navigeras mellan träden. Par 4

När man spelat hål 7 klart, går man istället upp ovanför korgen och följer skogsbilvägen till nya hål 8.

Efter arbetsdagen spelades lite pargolf som vanns av Pär Edström och Erik Isaksson på 15 kast under par.

Några flitiga kämpar stannade ännu längre för att göra nya hål 8 spelbart.

Vi kommer att köra en ny layout under Wastelands vårdisc. Där ingår nyskapade hål 8 och gamla hål 8 utgår.

Man kan se nya 8ans utkast i kurvan när man kör ner mot parkeringen. 

Hål 2 kommer också få en något upphöjd korg.

Gamla hål 8 går fortfarande att spela ett tag till, innan all information om den nya sträckningen finns ute och tillgänglig för alla. På skyltar, hemsida, kartor, appar och så vidare. 

Extra tack till bangruppen och alla som deltog i arbetet idag.

/ Styrelsen med ordförande vid pennan