Årsmöte 2021

18.04.2021 19:24

Kallelse.

Till årsmöte för Wasteland DGC gällande verksamhetsåret 2021.

Årsmötet hålls Tisdag den 11 maj kl. 19:00.

Årets årsmöte kommer att hållas digitalt med programmet Teams p.g.a mötesrestriktioner som FHM har utfärdat.

De som tänker närvara på årsmötet anmäler sig senast en vecka före mötet med ett mejl till t.salomonsson@live.se och får då tillsänt sig en inbjudan via en länk för att koppla upp sig till mötet.