Uppdaterad info om Banan

31.05.2014 13:26

Uppdarerat hemsidan med länkar till easy scorecard under /Banan

Där finns hela banan upplagd med gps positioner m.m.